Search
  
envelope_godager_interview

INTERVIEW BEATE GODAGER

Who: Beate Godager

What: designer

Where: Copenhagen, Danmark

Jeg håper kolleksjonen kan ses som en bredt favnende kolleksjon som alle er velkomne til å bære, uansett hvilket kjønn vedkommende identifiserer seg med, sier Beate Godager. Møt den norske designeren og få blikk inn i hennes 2017-kolleksjon. 

ENVELOPE by CELINE AAGAARD

Når startet din fascinasjon for mote? Lysten til å designe oppstod mens jeg jobbet i diverse klesbutikker fra jeg var ca. 18 til 22. Jeg syntes de valg man hadde var for snevre, og utvalget var nesten det samme uansett hvilke butikker man gikk i. Dessuten var det mye materialer som ikke var særlig holdbare. Så det hele startet med at jeg ønsket å lage noe tøy som var annerledes, i god kvalitet.

Hva var det første du sydde? Hvis vi ser er bort fra alle de obligatoriske håndarbeids oppgaver man hadde på barneskolen, er det først jeg sydde et hodelag til en hest i lær- som jeg fik lov til å lage fra bunnen av selv, da jeg var i håndverkspraksis hos en salmaker i 7 klasse.

Hva er viktig for deg å uttrykke med dine kolleksjoner? Jeg prøver å ha en gjennomtenkt tilnærming til mitt arbeide fra prosess til ferdig resultat som skaper en sterk sammenheng mellom det konseptuelle og visuelle. Jeg håper dette kan være med til, at de spørsmål jeg stiller gjennom min visuelle presentasjon, skaper en nysgjerrighet hos mine tilskuere. Jeg blir ofte inspirert av pågående samfunns debatter, og hvis det er et tema jeg synes er viktig å sette fokus på inkorporerer jeg det i mitt konsept og formgivning, så vel som måten jeg presenterer mine kolleksjoner på. Det er også viktig for meg å utvikle meg kunstnerisk fra gang til gang. Det gjøre jeg blant annet ved å utfordre meg selv til å velge inspirasjon som jeg ikke umiddelbart er tiltrukket av, eller komfortabel med, og samtidig forholde meg til nåtididige tendenser. Klær er med til å skape og uttrykke identitet, tidligere var identiteter lettere å dekode, og indikerte langt hen av veien hvilke kjønn og klassen vi tilhørte. I dag blander vi det gamle og nye, dyre og billig, og vi vil ikke bli satt i bås. Dessuten er kjønnsidentitet blitt mer flytende. Dette betyr at vi som motedesignere har kunder med en potensiell annen bevissthet, og vi har derfor i min øyne et større ansvar for å utvikle oss som skapere og forretningsdrivende for å prøve å forstå nye identiteter og uttrykk som beveger seg i dagens samfunn.

Du bruker mye transparente stoffer fortell litt om materialvalg og hvordan du jobber. Jeg har en fasinasjon for hvor mye et plagg kan forandre seg i forhold til hvilke tekstiler, farger og overflate- strukturer man velger. Derfor gjentar jeg ofte nøyaktig samme plagg eller silhuett i forskjellige materialer for å undersøke hvilke nye referanser det kan gi. Valget av transparente materialer gir kundene større variasjonsmuligheter i forhold til hvordan de bruker plaggene, og de kan på den måten å skape sitt eget personlige uttrykk, i forhold til hva de kombinerer det transparente plagg med. En annen effekt jeg jobber med er å sette sammen dekkende og gjennomsiktig materialer i et plagg som kan gi en illusjonseffekt, som for meg gjør plaggene mer spennende og allsidig.

Hva fascineres du av? Alt ved mennesker, menneskelig adferd, hjernen, kroppen og sinnet. Hvor forskjellig vi er, og opplever verden omkring oss, i forhold til oppvekst og miljø. Og hvor mye vi likevel har til felles i kraft av å være tenkende følende mennesker. Jeg er også fascinert av bekledning sett fra et sosiologiske perspektiv. Hvordan vi bruker klær, bevist eller ubevist, til å utrykke oss på forskjellige måter, i forskjellige sammenhenger.

Hvilke deler av kroppen mener du vi kvinner skal være bedre til å fremheve? Det synes jeg må være opp til hver enkelt kvinne å definere, vi er alle så forskjellige. Men jeg håper at kvinner verden over fremhever det de selv personlig har det godt med, og at de ikke lar seg påvirke av hva medier, andre personer eller samfunn sier om hvordan de burde kle seg, eller hva som er aksepterte/ ikke aksepterte måter å kle seg på som kvinne i en hver sammenheng. Hva vi kler oss i burde være et helt fritt valg, og opp til hvert enkelt person, og jeg håper vi kan opparbeide en større aksept for det som for oss hver i sær oppfattes som annerledes eller ukjent.

Din ss17 kolleksjon ble vist under Oslo Runway, hva var inspirasjonen bak denne? Mitt utgangspunkt for Translate-kolleksjonen har vært å utvikle min egen kjønnsforståelse, samt noen vanlige tilganger til kjønn, som jeg har støtt på i motebransjen. Især dikotomien mellom det biologiske kjønn (det arvelige) overfor det sosiale kjønn (som er det miljøavhengige kjønn, hvor kulturelle og sosiale prosesser er med til at forme kjønnene), synes å fylle mye i bransjen. Jeg føler, at det er viktig å ruske opp i disse kjønnsforestillinger, så kjønnet ikke blir entydig og fastholdt i noen bestemte kategoriseringer og kjønnsroller. De handlemuligheter som ofte praktiseres i motebransjen er langt fra dekkende overfor de mange forskjellige kjønnsidentiteter, som finnes – ofte kan de være snevre og kun dekkende overfor den stereotypiske forståelse av to biologiske kjønn. Vi tilegner ofte de biologiske kjønnsidentiteter noen spesifikke kles elementer og farger. Derfor har jeg valgt å bruke noen form og materiale referanser som jeg mener mange av oss (selvfølgelig avhengig av kulturell og geografiske bakgrunn) automatisk vil oppfatte som tilhørende hvert sitt biologisk kjønn. Jeg har jobbet med rysjer, lette, transparente og bløte materialer i lyse toner som referanse til det biologiske kvinnelige kjønn, og kraftige denim sømmer, denim materiale og mørke fargetoner som referanser til det biologiske mannlige kjønn. Kolleksjonen er ikke utviklet med tanke på å være unisex, da jeg ofte synes at unisex som begrepet i forhold til formgivning av klær kun dekker stereotypiske maskuline verdier, i en over-size versjon, som settes over på en kvinne kropp. Men jeg håper Translate kolleksjonen kan ses som en bredt favnende kolleksjon som alle er velkomne til å bære, uansett hvilket kjønn vedkommende identifisere seg med. Og at den kan utfordre noen av de stereotype oppfattelser av kjønn, og hvordan de italesettes og utøves i moteindustrien.

Hva kan vi vente oss fra deg for høsten 2017? Mitt neste prosjekt er liten konsentrert kolleksjon som blir vist gjennom en utstilling og showroom, utenfor moteukens faste kalender. Dette valg handler om jeg mener vi er nødt til å tenke i helt nye baner i forhold til hvordan rytmen mote bransjen fungerer, og hvordan vi velger å fremvise mote. Jeg ønsker å skape en mer personlig fortelling omkring mitt brand, en helhetsforståelse av mitt univers, som faktisk gjenspeiler den enorme mengde arbeide det krever å designe og produsere en kolleksjon. Motebransje er kjent for sin nytenking, men samtidig sitter vi fast i gamle mønstre i forhold til sesonger og produksjonsrytmer som ikke lenger fungerer. Dette ønsker jeg å bryte med for å få mer ro til kreativitet og fordypelse, og samtidig skape bedre arbeidsrytmer for alle involverte i leveringskjeden.

_MG_0035
_MG_0083_ny
_MG_0209_ny
_MG_0237
_MG_9347
_MG_0336_b
_MG_9373
_MG_9438
_MG_9584_b
_MG_9602
_MG_9610
_MG_9707_b
_MG_9737
_MG_9815
_MG_9888
_MG_9893_a_ny
_MG_9992_ny